Dewael ziet Beaulieu-geld naar Vlaanderen komen

(tijd) - De Vlaamse regering kan de 40 miljoen euro staatssteun die Beaulieu terugbetaalde, opnemen in haar begroting voor 2003. Dat is volgens de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), gisteren overeengekomen in het Overlegcomité. Bronnen in de federale regering en de Waalse gewestregering zeggen dan weer dat er nog geen definitief akkoord is.