Dewael ziet in wederzijds respect medicijn tegen extreem rechts

ANTWERPEN (tijd) - Iedere mens is een mens, met dezelfde rechten en plichten, zonder onderscheid van ras, nationaliteit of geslacht. Extremistische partijen in het algemeen en het Vlaams Blok in het bijzonder, die dat humanistische uitgangspunt verwerpen, ondergraven de democratie. Rond die stelling bouwt Patrick Dewael (VLD), de Vlaamse minister-president, het boek Wederzijds respect. De gevaren van het Blok op, dat gisteren werd voorgesteld.