Advertentie
Advertentie

Dewinter blijft onschendbaar

(tijd/belga) - De commissie-Vervolgingen van het Vlaams Parlement adviseert de plenaire vergadering om de parlementaire onschendbaarheid van de Vlaams Blok-fractieleider, Filip Dewinter, niet op te heffen. De commissie oordeelt dat de feiten waarvoor de opheffing wordt gevraagd niet zwaarwichtig genoeg zijn. Het Gentse parket-generaal vroeg de opheffing van de onschendbaarheid van Dewinter. Het Brugse parket wilde Dewinter immers dagvaarden voor de politierechter voor een zaak van vluchtmisdrijf. Dewinter zou in de zomer 2000 in Zeebrugge met zijn auto tegen een geparkeerde bromfiets gereden zijn, wat het Blokkopstuk zelf ontkent. Maar hij gaf de eigenaar van de bromfiets wel zijn naamkaartje, zodat de zaak aan de verzekeringsmaatschappijen kon worden overgelaten, wat ook gebeurde. De bromfietseigenaar diende evenwel ook een klacht in bij de politie voor aanrijding met vluchtmisdrijf.Commissievoorzitter Jacques Laverge (VLD) zei na afloop van de commissievergadering dat er van vluchtmisdrijf geen sprake was. Beide partijen hebben het schadegeval immers aangegeven bij hun verzekeringsmaatschappij. Volgens hem gaat het om een betwisting over de schade, wat men in der minne had kunnen regelen. In de commissie was er consensus om de onschendbaarheid van Dewinter niet op te heffen.