Deworme: geen beslissing over laag radio-aktief afval

Staatsekretaris voor energie Elie Deworme heeft formeel ontkend dat de regering weldra een beslissing zal treffen omtrent de berging van licht radio-aktief afval in een aantal geselekteerde gemeenten. Volgens Deworme zal de definitieve keuze - zowel wat betreft de wijze van berging als de plaats - nog niet tijdens de eerstvolgende maanden bepaald kunnen worden. Eerst dienen de talrijke milieucriteria onderzocht te worden.