Dexia en EIB: 200 miljoen ecu voor non-profitsector

BRUSSEL (tijd) - De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de Europese Unie, stelde dinsdag 200 miljoen ecu (8,17 miljard frank) ter beschikking van de Dexia-groep. Bedoeling is dat de bankengroep daarmee goedkope kredieten toestaat aan projecten in onderwijs en gezondheidszorg. De ondertekening van het contract tussen de EIB en het Gemeentekrediet, het Belgische luik van Dexia, gebeurde in aanwezigheid van minister Miet Smet van Arbeid. Op hetzelfde ogenblik ondertekenden EIB en Crédit Local de France, de andere helft van Dexia, in Parijs een gelijkaardig contract.