Advertentie
Advertentie

Dexia en OMOB bundelen hun levensverzekeringsactiviteiten

(tijd) - De raden van bestuur van Dexia en OMOB-Gemeenschappelijke Pensioenkas keurden de hergroepering van de levensverzekeringsactiviteiten goed. De nieuwe vennootschap zal voor 51 procent in handen zijn van het Gemeentekrediet en voor 49 procent in handen van OMOB. De onderhandelingen liepen al een tijdje en zijn definitief afgerond. De coöperanten van OMOB moeten wel nog hun zegen geven aan deze hergroepering.OMOB-Gemeenschappelijke Pensioenkas is de eerste groepsverzekeraar in België en is de referentieverzekeraar van de plaatselijke besturen, met onder meer de aanlevering van de pensioenen van de ambtenaren. In 1997 leverden hun activiteiten een premie-incasso op van 36 miljard frank en een nettoresultaat van 895 miljoen frank.