Dexia-voorzitter roept op tot Europese harmonisering banktoezicht

BRUSSEL (tijd) - 'In een transnationale groep als Dexia worden middelen en energie verspild door het ontbreken van een Europees vennootschapsstatuut en door de versnippering van de bankcontrole. Zolang het toezicht niet op het niveau van de Europese Unie wordt gegroepeerd, blijven transnationale fusies erg moeilijk.' Dat zei voorzitter Frank Swaelen van Dexia Belgium woensdag. De algemene vergadering van de groep schaarde zich achter de kapitaalverhoging die nodig is voor de volledige overname van de BIL. 'Dexia kan na afloop van zijn eerste twee werkjaren terugblikken op een geslaagd project dat onze verwachtingen ruim overtreft', zei Swaelen. 'We blijven tot op vandaag een van de weinigen die de consolidatie in de sector in een transnationale fusie hebben vertaald. Dat zal ook zo blijven zolang de fiscale, sociale en andere regelgeving in Europa niet beter op elkaar wordt afgestemd. In een groep als Dexia gaat vandaag te veel energie verloren doordat we met verschillende vennootschapswetgevingen dienen te werken en de controleautoriteiten van de sector versnipperd blijven.' Swaelen wees erop dat door de groei van de nieuwe distributiekanalen de druk om grensoverschrijdend te werken nog zal toenemen.