DHL moet vloot blijven vernieuwen

(tijd) - Het compromisvoorstel van premier Guy Verhofstadt (VLD) over de nachtvluchten gaat uit van een geleidelijke vlootvernieuwing door DHL. Nieuwere vliegtuigen maken minder lawaai, waardoor het aantal operaties kan stijgen zonder de overlast voor de omwonenden te verhogen. Een officiële beslissing over die vlootvernieuwing heeft DHL evenwel nog niet genomen, een belangrijke stap werd de voorbije jaren al gedaan met de introductie van de B757. Stillere vliegtuigen