Di Rupo bevestigt afschaffing bonus-malus aan EU

(tijd) - Minister van Economie Di Rupo stuurde de Europese Commissie deze week een brief waarin hij formeel belooft de verplichte bonus-malusregeling voor autoverzekeringen in ons land af te schaffen.