Advertentie
Advertentie

Di Rupo herinnert bedrijven aan 'regels van goed burgerschap'

(tijd) - 'Ik ben ervan overtuigd dat de regering een aantal maatregelen genomen heeft die in een tijdspanne van een jaar zeker belangrijke effecten zullen hebben. Maar dan wel op voorwaarde dat iedereen het spel wil meespelen. We zullen er niet geraken als de enige reactie een vraag voor meer centen is.' Vice-premier en minister van Economische Zaken Elio di Rupo (PS) gelooft rotsvast in het werkgelegenheidsbeleid van Dehaene II. Tegelijk is hij diep teleurgesteld over de reactie vanuit het werkgeverskamp. 'Ik ben het een beetje beu om lessen te krijgen van patroons die zelf van een 'zot' inkomen genieten dat in geen enkele verhouding meer staat tot hun reële prestaties. Diezelfde mensen geven dan aan anderen de raad om hun inkomen te verminderen.' De vice-premier van een belaagde partij gaat op nog meer fronten in de tegenaanval.Di Rupo heeft zijn huiswerk goed gemaakt. De opmerking dat de actualisering van het regeerakkoord vooral 'oude wijn in nieuwe zakken' heeft opgeleverd, wordt gecounterd met een gedreven monoloog waarbij de werkgelegenheidsmaatregelen van de regering één voor één de revue passeren. Over een algemene, lineaire lastenverlaging: 'Ik heb daar als socialist geen enkel probleem mee. Maar onze manoeuvreerruimte is op dit moment zo goed als nihil. Eerst moeten we afrekenen met de schuldenberg die we in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig opgebouwd hebben.' Over zijn geesteskind, de 'tegemoetkoming voor bijkomende tewerkstelling': 'Een onderneming die wil aanwerven wordt voortaan beloond met een proportionele daling van haar patronale lasten. Dat is een revolutie.' Over deeltijdse arbeid: 'De toekomst is aan meer deeltijdse arbeid, maar ook aan langere loopbanen. Geen enkel land kent zo'n lage activiteitsgraad tussen 50 en 65 jaar als het onze. Dat is niet houdbaar, te meer omdat het brugpensioen maar weinig jongeren aan een baan helpt.'