Di Rupo: 'Maribel-alternatief is zaak voor sociaal overleg'

(tijd) - Hoe het alternatief voor de Maribel-maatregel eruit zal zien is nog onduidelijk. Duidelijk is dat het onderwerp aan bod zal komen tijdens het overleg met de sociale partners. Dat kan afgeleid worden uit een verklaring die vice-premier Di Rupo (PS) in de Kamer aflegde. Hij werd daarbij geacht de hele regering te vertegenwoordigen.De vice-premier moest als plaatsvervanger van de in het Verre Oosten reizende Dehaene vragen van de kamerleden Daems (VLD), Detienne (Ecolo) en Bonte (SP) over het Maribel-dossier beantwoorden. Vooral Rik Daems (VLD) haalde zwaar uit naar de regering. Volgens de volksvertegenwoordiger heeft de regering zich schuldig gemaakt aan grove nalatigheid, vermits ze al in juli vorig jaar informeel op de hoogte was gebracht van de bezwaren van de Europese Commissie tegen Maribel-bis en -ter. Volgens hem is het treuzelen van de regering te wijten aan de tegenstellingen tussen de meerderheidspartijen. Terwijl de christen-democraten vinden dat de zoektocht naar een Maribel-alternatief een exclusieve zaak voor de regering is, willen de socialisten daar de sociale partners bij betrekken. Die willen, net als de vakbonden, ook bijkomende garanties voor tewerkstelling en meer selectiviteit, terwijl de CVP samen met het VBO blijft vasthouden aan een lineaire maatregel voor de hele industrie zonder bijkomende voorwaarden.