"Dialoog gemeenschappen is privé-gesprek'

(belga) - Nog in de Kamer bestempelde premier Dehaene de dialoog tussen de gemeenschappen over het communautaire geschillendossier als "een vergadering van private aard waarbij men uitnodigt wie men wil'. Dehaene werd geïnterpelleerd door Francis Van den Eynde (Vlaams Blok) en Jean-Pierre Van Rossem (ROSSEM). Deze laatste brak het spreekgestoelte niet af zoals hij aangekondigd had te zullen doen indien hij niet werd uitgenodigd voor de communautaire dialoog. Van Rossem had wel een taart meegebracht om die in het gezicht van SP-voorzitter Frank Vandenbroucke te gooien, maar die was afwezig.