Dialoog van gemeenschappen kan nu starten

(tijd) - De deelnemers aan de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap kunnen echt aan de slag. Gisteren werden de werkgroepen geïnstalleerd. Half juni hopen de deelnemers klaarheid te hebben over mogelijke realizaties. De plenaire vergadering van de dialoog tussen de gemeenschappen was gisteren voor de tweede keer bijeen gekomen. Vooraf vond nog een korte bijeenkomst van de stuurgroep plaats. In totaal doen tien partijen mee aan de dialoog. Vlaams Blok en ROSSEM worden geweerd. Elke partij heeft recht op vier vertegenwoordigers in de plenaire vergadering. Ook premier Dehaene zit mee aan tafel. In de stuurgroep heeft elke partij één vertegenwoordiger.