Die luie doppers

Waarom aanvaardt de publieke opinie dat iemand ziek kan worden, met pensioen gaat, maar niet dat hij of zij werkloos wordt?