Diensten-akkoord GATT door Verenigde Staten

GENEVE (reuter) - Een akkoord over de liberalizering van de handel in diensten, in het raam van de Uruguay-ronde, kwam gisteren in het gedrang na een nieuw Amerikaans voorstel. De VS willen immers niet dat in dit toekomstig akkoord de clausule van de meest begunstigde natie wordt opgenomen. Die clausule wil dat men handelsvoordelen die men een bepaald land toestaat, ook aan andere leden van de GATT verleent.