Dienstencheques goed voor ruim 15.000 jobs

(tijd) - De dienstencheques scheppen werk voor 15.077 werknemers. Een groot deel van hen behoorde eerder tot de risicogroepen op de arbeidsmarkt. 44 procent was (langdurig) werkloos, 40 procent is laaggeschoold, meer dan 40 procent is 40 jaar of ouder en ruim 12 procent is allochtoon.