Advertentie
Advertentie

Dienstverlening versus doorrekenen van kosten

Wanneer men een dienstencentrum of een coördinatiecentrum opzet, dan heeft dit centrum tot doel bepaalde diensten te verrichten in het belang van de ondernemingen van de groep. Voor directe belastingdoeleinden wordt meestal gewerkt met een 'cost plus'-systeem. De prijs die voor de verleende diensten wordt aangerekend, wordt berekend op basis van de kostprijs verhoogd met een bepaald percentage. De doorrekening van kosten is een complexe materie.Veelal wordt op de uitgereikte factuur van het diensten- of coördinatiecentrum een opsomming gegeven van de gemaakte kosten in plaats van een omschrijving van de verrichte diensten.