Diepenbeek en Maastricht op weg naar een transnationale universiteit

Belgisch en Nederlands Limburg timmeren aan een mooi experiment. Het Limburgs Universitair Centrum (Diepenbeek, tussen Hasselt en Genk) en de Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht) werken sinds twee jaar aan een gezamenlijke studierichting. De kandidaturen zijn in Diepenbeek, de vervolgjaren komen vanaf volgend akademiejaar in Maastricht. Maar eigenlijk willen beide universitaire instellingen uitgroeien tot een transnationale universiteit. En dat zou als experiment nog krasser zijn dan de Antwerpse universiteit. 'WIJ HOPEN door deze samenwerking een dure faciliteit, zoals een universiteit ongetwijfeld is, beter te doen renderen', zegt prof. dr. Harry Martens, rektor van het LUC. 'En tegelijk hopen wij dat van zo'n transnationale universiteit nog meer positieve ekonomische spin-offs zullen uitgaan. Want deze grensregio kampt nog steeds met de gevolgen van de mijnsluitingen. Wij beschouwen dit gebied, waar een grens doorloopt, toch als één ekonomische regio en in zeker opzicht zijn grenzen bronnen van inefficiëntie. Dingen worden er minder efficiënt georganizeerd omdat men bepaalde schaalvoordelen niet kan realizeren, omdat men de diensten over de grenzen heen niet aanbiedt - of niet gebruikt. Is het niet onzinnig dat inwoners van Belgisch Limburg geen beroep zouden kunnen doen op de hooggespecializeerde diensten van het akademische ziekenhuis van Maastricht, twintig kilometer verderop? Het gebeurt wel, maar nog altijd in zeer beperkte mate omdat er grenzen zijn, omdat er administratieve moeilijkheden zijn, omdat de mensen niet weten dat die diensten er zijn en men ze niet stimuleert om ze te gaan zoeken.'