DIGITAAL - Levend geheugen

(tijd) - Tijdens een studiedag over 'digitaliseren en levend geheugen' werd onlangs stilgestaan bij de rol van het internet in de ontwikkeling van archieven, maar ook bij de rol die eeuwenoude archieven speelden in de huidige vorm van het internet. Het archief is niets anders dan een netwerk waarin documenten een 'verbinding' aangaan met andere documenten. Wat we vandaag een hypertekst noemen, voert ons dus terug naar de vergeten en bestofte hoekjes van de zeventiende eeuw.