Digital PC maakt distributiebocht van 180 graden

(tijd) - Toen in juli '93 de Personal Computer Business Unit van Digital Equipment werd opgericht, afgekort tot Digital PC, was het wel de bedoeling om snel door te stoten tot de hoogste gelederen van de PC-klassementen, maar de echte 'focus' op het personal computerwereldje was er toch niet. De PC's werden rechtstreeks verkocht aan de bestaande grote klanten, maar nieuwe marktsegmenten werden niet of nauwelijks aangeboord voor deze produktcategorie. Het succes bleef dan ook aan de bescheiden kant: nummer 15 op de ranglijst van de PC-fabrikanten in '93, nummer 11 in '94.