Dikke eiken gedijen niet aan top Lessius

(tijd) - Aan de basis van het vertrek van Marc Ecker, gedelegeerd bestuurder van Lessius NV, ligt een dubbel probleem. De specifieke structuur van Lessius laat weinig ruimte voor 'sterke' gedelegeerd bestuurders. De affaire illustreert opnieuw dat het Vlaams risicokapitaal zijn beoogd evenwicht nog niet gevonden heeft. De markt beweegt en het is aan Lessius om de ontluikende initiatieven niet te missen. Ook Vlaamse holdings als Brinvest en mogelijk Asphales moeten knopen doorhakken.Het aantal toplui die de Vlaamse risicokapitaalholding Lessius al dan niet op eigen initiatief de rug toekeren, wordt stilaan indrukwekkend. Tony van Coillie ruilde de post van financieel directeur bij Lessius voor die van financieel directeur bij de bouwgroep Van Laere uit de groep Ackermans & van Haaren toen hij van die holding een aantrekkelijk voorstel kreeg. Voor Van Coillie was de stap vrij evident aangezien hij vanuit zijn persoonlijke achtergrond de bouwsector zeer goed kende.