Dillemans en Geens kritisch over kultuurpakt

LEUVEN (belga) - Tijdens een debatavond over het kultuurbeleid in ons land hebben zowel BRT-producer Frans Boenders als KULeuven-rektor Roger Dillemans en Gaston Geens, ex-voorzitter van de Vlaamse regering, zich opvallend kritisch uitgelaten over de kompensatiepolitiek in het kultuurbeleid als gevolg van het kultuurpakt. "Als aan een kulturele groep uit de ene levensbeschouwelijke strekking iets gegeven wordt, dan is de overheid op basis van het kultuurpakt meteen verplicht om ook aan de andere strekking iets te geven, ongeacht wat daar gebeurt', aldus Geens. Op die manier worden volgens hem allerlei groepen in stand gehouden "die de aandacht afleiden van wat er reëel gebeurt'. Dillemans trok meteen de parallel met het wetenschapsbeleid. Geens uitte ook kritiek op voormalig kultuurminister Dewael (PVV) omdat deze een elitaire politiek voerde en geen aandacht meer had voor de maatschappelijke dimensie. Boenders liet zich in dezelfde zin uit.