Advertentie
Advertentie

Dinsdag 9 januari

Interafval, het samenwerkingsverband van de intercommunale verenigingen voor afvalverwijdering in Vlaanderen, klaagt bij de minister van Leefmilieu, Vera Dua, en Agoria (ex-Fabrimetal) over de gebrekkige toepassing van de aanvaardingsplicht. Volgens Interafval is er te weinig controle en dragen de gemeenten en hun afvalintercommunales alle lasten. Ze vraagt dat de industrie haar verantwoordelijkheid opneemt en de kosten voor de inzameling volledig dekt.Donderdag 11 januariDe Europese Commissie lanceert een nieuwe strategie om de eenmaking van de dienstenmarkt te bevorderen. Ze stelt vast dat bedrijven teveel gehinderd worden door vestigings- of erkenningsvereisten, verouderde of beperkende regels over promoties en reclame en verschillende belastingregimes voor binnen- en buitenlandse bedrijven. De strategie omvat twee fasen: een groot onderzoek hiernaar bij de bedrijven en, in 2002, het opmaken van een lijst van de voornaamste hinderpalen. Die moeten tegen eind 2002 geëlimineerd zijn.Vrijdag 12 januariDe federale regering werkt aan een centrale gegevensbank voor bedrijven. Naast gegevens uit de handelsregisters, zal de databank ook de jaarrekeningen van vennootschappen bevatten. De databank waarborgt ook dat oprichtingsformaliteiten voor vennootschappen sneller zullen kunnen gebeuren. Ook politie en justitie doen er voordeel mee, zegt regeringscommissaris Alain Zenner, belast met de strijd tegen de fraude en met de vereenvoudiging van fiscale procedures. Het wetsontwerp over de oprichting van deze databank is tegen eind januari klaar.Maandag 15 januariSlechts 18 procent van de Belgische bedrijven is al overgeschakeld op de euro, meldt Dun & Bradstreet. Het Europees gemiddelde is 20 procent. België scoort daarmee beter dan Frankrijk, maar slechter dan Duitsland en Italië. Driekwart van onze bedrijven wil de omschakeling tegen half 2001 voor elkaar hebben. Acht Belgische bedrijven op tien vermelden de euro wel al op facturen. Op dat vlak scoort België beter dan andere landen.Topman Kris Peeters van de KMO-organisatie Unizo heeft met SP-voorzitter Patrick Janssens een afspraak gemaakt om de houding van de socialistische partij ten opzichte van een aantal actuele KMO-dossiers uit te praten. Dat is het eerste concrete resultaat van de open brief die Janssens zaterdag in Antwerpen voorlas. Daarin maakte hij duidelijk dat hij zich met de partij tot nieuwe doelgroepen wil richten, zoals kaderleden, zelfstandigen en ondernemers. Unizo drukte haar tevredenheid uit over het feit dat een groeiend aantal partijen belooft om in de toekomst meer rekening te houden met de problemen van zelfstandige ondernemers.Dinsdag 16 januariDe Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gaat 925 miljoen frank voor te veel betaalde bijdragen terugstorten aan de transportsector. Daarmee komt een einde aan een al jaren aanslepend conflict tussen de RSZ en de sector.De wet op de vermindering van werkgeversbijdragen uit 1993 hield geen rekening met de specifieke situatie van de transportsector, waar ook lonen voor aanwezigheid betaald worden. De wet werd in 1997 aangepast, maar voor de te veel betaalde bijdragen werd tot vandaag geen oplossing gevonden.Woensdag 17 januariNegen maanden na haar installatie, rondt de werkgroep-Cantillon, die zich moest buigen over de toenadering van de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen, de eerste fase van haar werkzaamheden af. De topamtenaren onder leiding van Bea Cantillon overhandigden hun eindrapport aan de ministers. Een substantiële verhoging van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, een veralgemening van de verzekering tegen kleine risicos en een harmonisering en vereenvoudiging van de kinderbijslag maken de hoofdmoten van het verslag uit.