Dioxine-uitstoot Indaverlag 50 keer boven de norm

(tijd) - Het milieubedrijf Indaver heeft tussen 5 juli en 14 augustus vanuit de site in Antwerpen met drie ovens 0,6 gram dioxine uitgestoten. Deze emissie ligt 50 keer boven de toegelaten limiet. De oorzaak van het incident is de brander van de statische oven, die gereviseerd werd en vanaf 5 juli weer werd opgestart. De oven werd opnieuw stilgelegd en dat blijft zo tot onafhankelijke deskundigen hebben uitgemaakt dat dit veilig kan.