Dioxinewet laat nog veel wegen open

(tijd) - De regering rekent erop dat ze het prijsplaatje van de schadevergoedingen aan door de dioxinecrisis getroffen bedrijven zal kunnen beperken tot 4 à 5 miljard frank. Bovendien moet 15 procent van dat bedrag verkregen worden door de vrijwillige of desnoods gedwongen solidariteit binnen de sector en zijn leveranciers. Maar de juiste modaliteiten van die solidariteitsbijdrage worden pas na overleg met de betrokken belangenorganisaties vastgelegd.De dioxinewet is het sluitstuk van de overheidssteun aan de door de dioxinecrisis getroffen bedrijven. Eerder namen zowel de federale als de Vlaamse regering reeds maatregelen, zoals een vergoeding voor de vernietiging van verdachte dieren en een samen met de banken uitgewerkt systeem van overbruggingskredieten. Het wetsontwerp dat de ministerraad vrijdag goedkeurde, geeft een wettelijke basis aan die leningen. Daarnaast richt het een 'Fonds voor de schadeloosstelling van door de dioxinecrisis getroffen landbouwbedrijven' op.