Diplomatiek incident met Iran afgewenteld

(tijd) - Prins Laurent liet gisteren weten dat hij Reza Pahlavi, zoon van de verdreven sjah van Iran, niet vraagt als islamitische peter voor zijn pasgeboren dochter, prinses Louise Sophie Mary. Het zou tot een diplomatieke incident met Iran kunnen leiden, want vanuit de VS werpt Reza Pahlavi zich op als troonpretedent en de leider van de Iraanse oppositie. Het dreigde meteen ook de discrete onderhandelingen tussen België en Iran over het lot van twee meisjes die onderdak hebben gevonden in de Belgische ambassade in Teheran, te doorkruisen. De meisjes zijn door hun Iraanse vader uit België ontvoerd.