Diplomatiekestoelendansin drie fasen

(tijd) - De minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel (PRL), is zo goed als klaar met de voorbereiding van een jaarlijks weerkerende diplomatieke stoelendans, in het vakjargon: de diplomatieke beweging. Het wordt een beweging in drie fasen: een eerste kleine operatie in de zomer van 2001, een tweede beperkte wissel in januari 2002 en een grote in de zomer van 2002.