Directe buitenlandse investeringen hebben geen last van Aziëcrisis

(tijd) - Ondanks de Aziëcrisis hebben de ontwikkelingslanden vorig jaar meer directe buitenlandse investeringen (DBI) ontvangen dan in 1996. Zij haalden 149 miljard dollar aan DBI binnen, een stijging met 15 procent tegen 1996. De ontwikkelingslanden investeerden vorig jaar ook meer in het buitenland. Hun uitgaande DBI namen met 24 procent toe tot 61 miljard dollar. De industrielanden waren vorig jaar goed voor 359 miljard dollar uitgaande DBI (+27 procent) en 233 miljard dollar binnenkomende DBI (+19 procent).De cijfers komen van de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad). Ondanks de zware inzinking van de conjunctuur in menig Oost-Aziatisch land en de crisis in Japan, groeide de omvang van de directe buitenlandse investeringen vorig jaar sterker dan andere macro-economisch indicatoren zoals het bruto binnenlands product, de export en binnenlandse investeringen.