Directe verkoop, directe winst

Dell en Hewlett-Packard maakten voor het kwartaal tot en met juni erg uiteenlopende resultaten bekend. Bij Dell, 's werelds grootste pc-fabrikant, stegen de omzet en de courante winst met 20 procent tegenover een jaar eerder. Bij HP, de nummer twee, steeg de omzet met 9 procent, maar daalde het courant resultaat met 3 procent.