Advertentie
Advertentie

Directie C&A onderzoekt aanvraag voor oprichting vakbondsdelegatie

(tijd) - Een datum voor het beloofde informele gesprek tussen de vakbonden en directie van C&A is er nog altijd niet. 'Maar de directie gaat wel informeren bij de voorzitter van het paritair comité of ze wettelijk verplicht is om een vakbondsdelegatie op te richten. Dat heeft ze in een brief laten weten', aldus Anita van Hoof, adjunct-secretaris van BBTK/Setca. De vakbond maakt zich sterk dat 25 procent van het C&A-personeel - dat is het minimum voor het verplicht oprichten van een syndicale delegatie in de sector - een lidkaart van een van de bonden op zak heeft.C&A boert in stilte. 'Openheid is een teken van zwakte', was een van de slagzinnen van Wolfgang Brenninkmijer, die in de jaren zeventig de scepter zwaaide over C&A Nederland. Die principes van beslotenheid zijn niet te rijmen met inspraak van de vakbonden. Die werden tot nog toe dan ook buiten de C&A-deuren gehouden. C&A, dat 1.400 personeelsleden tewerk stelt, beschikt over geen enkel overlegorgaan voor het personeel. Die zijn volgens de directie niet nodig 'omdat C&A zelfgekozen personeelscomités heeft en goed voor zijn personeel zorgt'. Zolang C&A groeide en bloeide, was het woord 'zorgen' geen loos begrip en genoot het personeel een dertigtal extra-legale voordelen.