Advertentie
Advertentie

'Directie- en kaderleden krijgen meer opslag dan bedienden'

(tijd) - De lonen van de directieleden en kaderleden stegen in 1996 sneller dan deze van de bedienden. Vooral de algemeen directeurs kregen een hogere wedde en dit gebeurde hoofdzakelijk via extra's bovenop het basissalaris. Een en ander blijkt uit het jaarlijkse nationale en suprasectorale beloningsonderzoek van Berenschot, een adviesbureau voor personeelsbeleid.Berenschot zegt dat de lonen in 1996 met gemiddeld 4,5 procent stegen. Deze toename omvatte een indexaanpassing van 2 procent, een baremieke verhoging van 1 tot 1,5 procent en een zogenaamde autonome groei van 1 procent.