Advertentie
Advertentie

Directie en vakbonden VUM akkoord over brugpensioenen

(tijd) - Bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) is een akkoord bereikt over het afvloeien van 197 medewerkers, waarvan 30 via natuurlijk verloop. Het aantal gedwongen ontslagen blijft beperkt tot 24. Opmerkelijk is dat aparte regelingen voor brugpensioen zijn uitgewerkt voor journalisten, bedienden en arbeiders.