Directie Fortis Bank slikt besparingen op loon in

(tijd) - De sociale onderhandelingen over nieuwe besparingen bij Fortis Bank zitten in een stroomversnelling. De directie zou niet langer willen besparen op het vaste loon en de premies van het personeel. Fortis Bank vraagt in ruil wel een forse herschikking van de regels rond overuren en de tijdsregistratie via het badgingsysteem. Daarnaast deed de directie een aantal nieuwe besparingsvoorstellen. 'De nieuwe voorstellen zijn lichter en betreffen onder meer de sectorpremie en de cultuurpremie. Ze zijn zeker een stap in de goede richting. Alleen hebben we weinig tijd om ze aan onze basis voor te leggen. De directie wil vrijdag al een antwoord, want er moet snel een CAO komen over de nieuwe besparingsmaatregelen', zegt Rene van Marcke, vakbondsafgevaardigde van de socialistische BBTK. Volgens de socialistische vakbond is het nog onduidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende geld zullen opleveren om de dreigende herziening van de lopende CAO af te wenden. Die biedt werkzekerheid zolang de resultaten goed zijn. Zo niet kan Fortis Bank begin 2004 de CAO opzeggen. Fortis Bank is overigens niet de enige die de arbeidstijd in de sectorter discussie stelt. 'Dexia Bank wil de arbeidstijd bij nieuwe werknemers optrekken van ruim 33 uur, de algemene regel bij de openbare kredietinstellingen, tot de geldende 35 a 36 uur in de banksector. Dat is in tegenspraak met eerdere afspraken, waarin Dexia beloofde om overal en altijd de gunstigste sectorvoorwaarden toe te passen', zegt BBTK-secretaris Thierry Nollet. Vrijdag praat de socialistische vakbond hierover met directievoorzitter Axel Miller. Als die gesprekken mislukken, dreigt ook hier een sociaal conflict. NT