Advertentie
Advertentie

Directie VUM stelt ultimatum aan werknemersdelegatie

(tijd) - Maandag om 15 uur moet er tussen de werknemers en de directie van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) een akkoord zijn over besparingen in de verlieslatende groep. Dan beëindigt gedelegeerd bestuurder Jo van Croonenborch de informatie- en consultatieronde met de werknemers. Die hebben een plan om 13,4 miljoen euro te besparen, volgens de directie is dat 4,8 miljoen euro te weinig.