Directies vrij en gemeentelijk onderwijs vinden vier scholen op tien ongeschikt

(tijd) - De schoolgebouwen van het vrij, gemeentelijk en provinciaal onderwijs balanceren op de grens tussen geschikt en ongeschikt, zo blijkt uit een onderzoek van de DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs). Volgens de directies voldoet 41 procent van de scholen niet aan de moderne pedagogische noden. Een kwart van de scholen is niet aangepast aan het meest recente verslag van de onderwijsinspectie. De DIGO zegt 10 (in plaats van 3) miljard frank per jaar nodig te hebben om de nodige bouwwerken te kunnen subsidiëren.De DIGO subsidieert, als Vlaamse openbare instelling, bouwwerken van het gesubsidieerd onderwijs, zowel het vrij (katholiek) als het officieel (gemeentelijk en provinciaal) gesubsidieerd onderwijs. De bouw of renovatie van scholen in het gemeenschapsonderwijs worden vanuit de ARGO-begroting gefinancierd. Ook daar wordt geklaagd over een tekort aan middelen.