Direkteur Huygens: Landbouwkrediet zoekt samenwerking met andere OKI's

Het Nationaal Instituut Voor Landbouwkrediet (NILK) heeft een uitstekend 1987 achter de rug, waarin deze financiële instelling zowel inzake balanstotaal als ingezamelde middelen beter scoorde dan de overige OKI's, privé- spaarkassen of banken. Op de ranglijst van de financiële instellingen rukte het Landbouwkrediet eind 1987 al op naar de 12de plaats, samen met de drie aangesloten koöperatieve kassen als de Lanbokas, Scopeca en Ecupa. Ten slotte is in de konsolidatie ook het reisagentschap Agratour begrepen. Het balanstotaal liep op tot 82,2 miljard frank of 13 % meer dan in 1986 voor het NILK alleen en 95,7 miljard frank voor het geheel. Er werden voor 82,7 miljard frank fondsen ingezameld, een groei van 11,3 %, wat eveneens boven het gemiddelde uitsteekt. De totale winst bedroeg 322,4 miljoen frank, iets meer dan de 246,1 miljoen frank in 1986, maar toen werd een speciale provisie ingesteld. De brutowinst was een stuk geringer.