Dirk van Mechelen ontkentsoepeler handhavingsbeleid

(tijd) - De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen, ontkent dat hij minder streng dan in het verleden optreedt bij bouwovertredingen. Het handhavingsbeleid blijft even streng, zegt de minister, maar het wordt op een andere manier gevoerd. En een ander beleid is niet synoniem met een laks beleid. Het is niet omdat de bulldozers op stal blijven, dat er op los kan worden gebouwd, zegt de woordvoerder van de minister.Het Canvas-programma Terzake pakte woensdagavond uit met cijfers over de periode 1998-2000. Daaruit zou moeten blijken dat er in Vlaanderen minder streng dan in het verleden opgetreden wordt tegen bouwovertredingen. In die periode is het aantal processen-verbaal gedaald met bijna 20 procent, het aantal vonnissen en arresten met meer dan 27 procent. Er werden ook veel minder gerechtelijke uitspraken uitgevoerd: -62 procent zelfs.In een reactie bevestigt de woordvoerder van Van Mechelen de cijfers van Terzake. Maar om correct te kunnen vergelijken, moeten volgens hem ook de cijfers van 1999 erbij genomen worden en die voor 2001, die er nog niet zijn. Uit de cijfers van 1999 blijkt alvast dat het aantal processen-verbaal dat jaar niet gedaald is tegenover het jaar voordien. Voorts blijkt dat het aantal processen-verbaal tot stillegging van pas gestarte werken in 1999 flink is gestegen ten opzichte van 1998. Dat bewijst volgens hem dat het handhavingsbeleid sneller op de bal speelt; er wordt meteen ingegrepen.De woordvoerder wijst er ook op dat momenteel in 95 procent van de vonnissen de rechters een dwangsom opleggen. Die sommen zorgen ervoor dat de veroordeelden meestal zelf de zaken regulariseren en de overheid niet langer in hun plaats moet optreden om bouwovertredingen ongedaan te maken.In een reactie op de cijfers van Terzake liet de sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement, Bruno Tobback, reeds weten dat hij minister Van Mechelen over het handhavingsbeleid aan de tand wil voelen.