Advertentie
Advertentie

Discussie over band Publiekstheater en Arca

(tijd) - Domien Van Der Meiren, de artistiek leider van Arca, sluit niet uit dat Arca en het Publiekstheater uit elkaar gaan. Hij geeft toe dat er de jongste tijd in Arca, een bijhuis van het Publiekstheater, lichte wrevel is ontstaan over het beleid van de groep. Dirk De Corte, de financieel directeur van het Publiekstheater, spreekt andere taal. 'Een 'afstootscenario' voor Arca ligt helemaal niet op tafel.' 'Ik heb de indruk dat de budgettaire herstructureringen ten koste gaan van onze werking', aldus Van Der Meiren. Hij vreest vooral dat Arca met de komst van de artistiek leider Johan Simons een minder belangrijke plaats krijgt binnen het Publiekstheater. 'Johan Simons wil zich vooral concentreren op het werk in de grote zaal. Hoe Arca in die filosofie past, wordt op dit moment volop besproken. Die gesprekken verlopen in een constructieve sfeer, maar het is zeker mogelijk dat we opnieuw onze eigen weg gaan.' 'Over een mogelijke afstoting van Arca is nog geen enkele beslissing genomen', reageert Dirk De Corte van het Publiekstheater. 'Meer zelfs: van zo'n scenario is zelfs absoluut geen sprake. De uitspraken van Domien Van Der Meiren zijn voor zijn eigen rekening. Met het aantreden van Johan Simons gaan Arca en Minnemeers, als delen van de infrastructuur van het publiekstheater, uiteraard wel een andere toekomst tegemoet.' Het Publiekstheater is druk bezig met de uitwerking van een nieuw profiel. Daarin past ook een nieuwe naam, die samen met de inhoud van het nieuwe project in mei 2004 wordt voorgesteld. Johan Simons werkt al aan de programmatie van volgend seizoen mee, maar hij gaat pas in 2005 aan de slag als artistiek directeur. TP