Advertentie
Advertentie

Diskussies rond Europese eenheidsmunt laaien weer op

(tijd) - De Bundesbank benadrukt de laatste weken uitdrukkelijk haar reserves bij de toewijzing van de ecu als toekomstige Europese eenheidsmunt. De Buba verwijst naar de geringe stabiliteit van de Europese korfmunt en de verzwakte positie van de ecu tegenover de harde Europese valuta's. Vraag is dan ook of de ecu tegen de eeuwwisseling daadwerkelijk de Europese portefeuilles zal vullen.In december 1991 bevestigde de Duitse bondskanselier Kohl met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht expliciet de Duitse verbintenis ten aanzien van de ecu als de toekomstige Europese eenheidsmunt. De Duitse inkt was echter nauwelijks opgedroogd of in het thuisland barstte een enorme storm van protest los. Vol ongeloof stelden onze oosterburen vast dat de kanselier de mark, het uitgesproken symbool van de Duitse stabiliteit, durfde op te offeren ten voordele van een niet eens volwaardige munt waarmee totaal geen verwantschap bestond.