Distributie wil minder verpakking en meer overleg

De Belgische grootdistributie meldt zich prezent op zowat alle initiatieven die met verpakkingen en afvalproblemen ervan te maken hebben en neemt in PRO en Fost Plus sleutelposities in. De uitgangspunten van de sektor zijn duidelijk: gebruik aan de bron zo weinig mogelijk verpakkingen en laat alle betrokkenen samenwerken om ecologisch meer geschikte produkten en verpakkingen in de rekken te krijgen. Ekonomisch klopt de rekening dan vanzelf.GIB, Delhaize, Colruyt, Makro en andere prijken op de eerste deelnemerslijst van Fost Plus en tonen zich bijzonder aktief in PRO-werkgroepen en op studiedagen allerhande over voorkoming, vermindering, hergebruik of recyclage van verpakkingen. Colruyt-man André De Baere, die door zijn werk voor PRO en Fost Plus zowat alomtegenwoordig is, wijst erop dat de recyclage van verpakkingsafval ekonomisch steeds minder interessant is geworden. Enerzijds doen omzetstijgingen de te beheren volumes verpakkingsafval voortdurend toenemen. Anderzijds dalen de verkoopprijzen van de nochtans kwalitatief goede frakties verpakkingsafval die aan de recyclagebedrijven worden aangeboden. Daar bovenop komen dan nog de transportkosten.