Distrigas kan Europese liberalisering doorstaan

(tijd) - De nakende liberalisering van de Europese aardgasmarkt lijkt erg bedreigend voor kleine aardgasmaatschappijen zoals Distrigas. Grote industriële klanten zullen binnen hoogstens 5,5 jaar rechtstreeks bij de producent kunnen aankopen, waardoor aardgasinvoerders zoals Distrigas overbodig kunnen worden. Toch zal het niet zo'n vaart lopen. De openbare distributie blijft buiten schot en België kan een uitzondering aanvragen voor de langlopende contracten met gegarandeerde afname en vaste prijs, de zogenaamde take-or-pay-contracten.Op Europese schaal is Distrigas een dwerg. Distrigas-bestuurder Philippe Bodson zei niet ten onrechte kort voor de beursgang van de onderneming dat Distrigas in Europa een dwerg is. Hij zag dan ook het nut niet in van een klein stuk van Distrigas naar de beurs te brengen. Zonder de steun van de Tractebel-groep zou het interconnector-project enkele maten te groot zijn geweest voor Distrigas. En de interconnector is net een van de sterkste troeven van de onderneming.