Advertentie
Advertentie

Distrigas kooptaardgas in voor Spanje

(tijd) - De Belgische aardgasmaatschappij Distrigas onderhandelt met de Algerijnse aardolie- en aardgasproducent Sonatrach over de aankoop van 1 miljard kubieke meter aardgas per jaar vanaf 2006 voor de Spaanse markt. Het is de eerste keer dat Distrigas onderhandelt over een contract voor de levering van aardgas buiten België. Het bedrijf hoopt de elektriciteitscentrales van Electrabel in Spanje te kunnen bevoorraden.Distrigas is reeds jaren een vaste klant bij Sonatrach. De Belgische onderneming voert via de terminal in de voorhaven van Zeebrugge elk jaar ruim meer dan 2 miljard m3 vloeibaar aardgas (LNG) in uit Algerije. Distrigas heeft al verscheidene keren scheepsladingen vloeibaar aardgas uit Algerije in Spanje verkocht als het deze ladingen in België niet nodig had. De onderneming kocht ook al meermaals ladingen uit Qatar en Nigeria op de contantmarkt.Het is echter de eerste keer dat Distrigas met Sonatrach onderhandelt over een langlopend aankoopcontract met een andere bestemming dan België. Dat is mogelijk geworden door de vrijmaking van de aardgasmarkt in Europa. Beide ondernemingen hebben, bij de feestelijke ontvangst van de duizendste scheepslading vloeibaar aardgas uit Algerije in Zeebrugge op 23 december, een intentieverklaring ondertekend over de aankoop van het Algerijnse aardgas voor Spanje. De onderhandelingen gaan over de levering van minstens 1 miljard m3 aardgas per jaar, dat met Medgaz, de nieuwe onderzeese aardgasleiding tussen Noord-Afrika en Spanje, wordt geleverd. Het zou de eerste keer zijn dat Distrigas per aardgasleiding in Algerije inkoopt.Electrabel wordt de grootste afnemer van het Algerijnse aardgas. Electrabel bouwt een aardgasgestookte centrale met een gecombineerde stoom- en gascyclus met een vermogen van 800 megawatt (MW) in Castelnou nabij Madrid en bestudeert tevens de bouw van een gelijkaardige centrale op het terrein van de Noord-Spaanse papier- en chemicaliënproducent Sniace in Torrelavaga. Elyo, dat Electrabel volgend jaar overneemt van Tractebel, baat eveneens enkele warmtekrachtkoppelingen uit in Spanje. EDL