Advertentie
Advertentie

Distrigas wordt Fluxys

Distrigas besliste zijn activiteiten onder te brengen in twee vennootschappen. De transportactiviteiten van aardgas blijven in de vennootschap Distrigas, waarvan de naam verandert in Fluxys. In een nieuwe vennootschap, die de naam Distrigas krijgt, worden de handelsactiviteiten, namelijk de aankoop en levering van aardgas en de commercialisatie van de capaciteiten van transit en internationaal transport, ingebracht. De aandeelhouders van het oude Distrigas ontvangen per oud aandeel een aandeel van dezelfde soort in Fluxys en in het nieuwe Distrigas. De Gasrichtlijn wil de Europese aardgasmarkt geleidelijk openstellen voor concurrentie door bepaalde afnemers in de mogelijkheid te stellen leveringscontracten te sluiten met producenten of leveranciers van hun keuze. Die moeten dus toegang hebben tot de vervoerinfrastructuur van andere exploitanten. Het lijkt dan ook logisch niet alleen een administratieve scheiding, maar ook een juridische scheiding door te voeren tussen vervoer en levering, alhoewel dit wettelijk nog niet verplicht is in België. Fluxys en Distrigas zullen, net als het oude Distrigas, verschillende types aandelen kennen. Dat heeft niet zozeer te maken hebben met verschil in rechten, maar met het type aandeelhouder. Eerst en vooral is er het Bijzonder Aandeel van de Belgische Staat, waaraan speciale rechten verbonden zijn zoals het recht van verzet tegen bepaalde overdrachten van strategische activa, het recht om twee vertegenwoordigers te benoemen met raadgevende stem in de raad van bestuur en het directiecomité en een bijzonder stemrecht in geval van blokkering in de algemene vergadering over aangelegenheden die de doelstellingen van het energiebeleid aanbelangen. De aandelen A zijn voor 33,5 procent in handen van Tractebel en voor 16,75 procent in handen van Distrihold, een holding voor 50 procent + 1 in handen van Tractebel en voor 50 procent - 1 in handen van Publigas. De aandelen B (16,62 procent) zijn in handen van Publigas. De aandelen C (16,67 procent) zijn in handen van Shell en de aandelen D zijn voor 11,57 procent in handen van het publiek en voor 4,9 procent in handen van Tractebel.Om belasting te vermijden, is er voor gezorgd dat het kapitaal van de twee nieuwe vennootschappen gelijk is aan het kapitaal van de oude vennootschap. Wegens de hoge kostprijs van de infrastructuur is het normaal dat het grootste deel van het vaste activa bij Fluxys blijft, namelijk 1.337,6 miljoen euro tegen slechts 3,7 miljoen euro voor het nieuwe Distrigas. Idem voor de schulden op lange termijn: 524,3 miljoen euro bij Fluxys en 89,4 miljoen euro bij Distrigas. Omdat het nieuwe Distrigas de handelsactiviteiten voortzet, is het natuurlijk dat het grootste deel van het vlottend actief (1.485,2 miljoen euro tegenover 424 miljoen euro) en van het vlottend passief (966,2 miljoen euro tegenover 103,4 miljoen euro) bij het nieuwe Distrigas terecht komt.Beleggers willen weten aan welke van de twee vennootschappen ze de voorkeur moeten geven. De activiteiten van Fluxys zijn vrij stabiel, maar vertonen weinig groei. De handelsactiviteiten van Distrigas hebben in het kader van de liberalisering van het aardgasbeleid in Europa een groot potentieel, wat u echter niet blind mag maken voor de hogere risicos. Het is daarom bijzonder leerrijk dat in het prospectus de winstbijdrage van beide activiteiten tot de groepswinst van het vroegere Distrigas wordt geven, samen met een schatting voor 2001. Voor Fluxys ziet die bijdrage er van 1998 tot 2001 er respectievelijk als volgt uit: 37,1 miljoen euro, 31,6 miljoen euro, 31,9 miljoen euro en 34,5 miljoen euro. De bijdrage van Distrigas was in 1998 negatief: -3,8 miljoen euro. Van 1999 tot 2001 groeide de bijdrage: 9,9 miljoen euro, 16 miljoen euro en 17,6 miljoen euro. Deze cijfers bevestigen dat de groei bij Distrigas zal liggen, zodat verwacht mag worden dat de particuliere beleggers hun portefeuilles daaraan zullen aanpassen. ES