Dit jaar 14 mrd. boni in SZ

De boni in de sociale zekerheid zullen, volgens de geaktualizeerde ramingen die bij de begrotingskontrole werden gehanteerd, dit jaar oplopen tot ruim 14 miljard. 6,3 miljard hiervan werd bij de begrotingskontrole door de regering gekonfiskeerd om de staatstoelage aan de sociale zekerheid te verminderen (5,5 miljard voor sociale voorzorg en 0,8 miljard voor pensioenen). Het saldo (7,7 miljard), zo besliste het kabinet, moet aangewend worden tot delging van de gekumuleerde tekorten of tot verhoging van de reserves van de stelsels van de sociale zekerheid. De hoop van de verplegers om van deze boni alsnog een extra-graantje mee te kunnen pikken is hiermee dus definitief de grond ingeboord.