"Dit jaar staan een 12.000 arbeidsplaatsen op de tocht'

BRUSSEL (tijd) - In de eerste vier maanden van dit jaar lagen de bestellingen bij de Belgische metaalverwerkende bedrijven slechts 1,6% hoger dan tijdens de eerste (uitzonderlijk slechte) vier maanden van 1991. Als er geen verbetering optreedt, gaan dit jaar 12.000 arbeidsplaatsen verloren. De boodschap van Philippe de Buck van Fabrimetal is duidelijk: wij kunnen geen extra lasten meer dragen. De metaalverwerkende en elektro-technische nijverheid boert niet te best, 1990 en 1991 waren - mede door toedoen van de Golf-oorlog - zeer slechte jaren. Volgens de overkoepelende werkgeversorganizatie Fabrimetal is een heropleving nog lang niet in zicht. Van januari tot mei van dit jaar stegen de bestellingen met slechts 1,6%. Dit is wel een gemiddelde dat uiteenlopende tendenzen dekt. De metaalbouw (die reeds zware klappen kreeg) zag zijn orderboekje met 11,5% teruglopen. Eerste verwerking kende een daling van 1,1%. De andere sektoren kenden een stijging: produkten uit kunststof of metaal +11,9%, zware metaalkonstruktie +32,5% en elektriciteit +4,3%. Dit zijn telkens reële groeicijfers, dus zonder de inflatie.