Advertentie
Advertentie

'Dit land telt geen vijftig boerka's'

(tijd) - 'Er zijn in dit land geen vijftig boerka's te vinden', zegt Cemal Cavdarli. Volgens het Turkse sp.a-kamerlid is hoogstens 3 procent van de Belgische moslims van een extremistische strekking. Maar dat wil niet zeggen dat er geen reden is tot bezorgdheid. 'De derde generatie Belgische moslims is makkelijk beïnvloedbaar. We moeten erover waken dat de extremisten geen vat op hen krijgen.' Cavdarli wijst op het belang van de nieuwe moslimexecutieve, die in maart verkozen wordt.