Dividend bij VW ongewijzigd

WOLFSBURG (reuter) - De Westduitse autobouwer Volkswagen stelt voor een onveranderd dividend van 10 DM (id) per gewoon aandeel en 11 DM (id) per bevoorrecht aandeel uit te keren. Dit voorstel zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 13 juli.