Dividend van BBM naar 255 fr.

(tijd) - De raad van bestuur van de beursgenoteerde bouwgroep Belgische Betonmatschappij (BBM) zal aan de algemene vergadering van 10 juni 1994 voorstellen een nettodividend van 255 fr. goed te keuren. Vorig jaar bedroeg dat 250 fr. De verhoging, die beperkt is tot twee procent, eerbiedigt de geest van het krisisplan dat ook de loonsverhoging van werknemers afremt, aldus een mededeling. De te bestemmen winst in 1993 bedroeg 192,7 miljoen fr., tegenover 94,7 miljoen in 1992.