Dividendbeleid heeft vaak irrationele kenmerken

(tijd) - "Honderd frank in de hand is beter dan honderd frank in handen van een bedrijf', lijken vele beleggers te denken. De voorkeur van beleggers voor bedrijven die erin slagen een beleid van almaar hogere dividenden te voeren, is overduidelijk. Nu de resultatenstroom volop op gang is gekomen en een reeks bedrijven wellicht fors lagere resultaten zullen bekendmaken, dreigt de diskussie over het dividendbeleid hoog op te laaien.