Dividendbeleid Petrofina kan onder druk komen

(tijd) - Wanneer Petrofina vasthoudt aan een ongewijzigd nettodividend van 421 fr. dan zal de pay-out (het deel van de groepswinst dat uitgekeerd wordt) stijgen tot meer dan 80%. De vraag moet daarom gesteld worden of het voor Petrofina opportuun of houdbaar is het dividend niet te verlagen. Hiertegenover staat dat de toekomstperspektieven niet ongunstig zijn.